blog

ProbioHumus ietekme uz ziemas kviešu sākotnējo augšanas gaitu

  • 16. aprīlī 2021
Pētījuma autori: Virgilija GAVELIENĖ, Lina PAKALNIŠKYTĖ, Sigita JURKONIENĖ, Rimantas BUDRYS
Institūcija: Botānikas institūts, Dabas pētījumu centrs (Institute of Botany, Nature Research Centre), Viļņa, Lietuva.
 
            Bioloģisku līdzekļu, piemēram, probiotiku maisījuma izmantošana kultūraugu audzēšanas procesā ir potenciāla alternatīva ķīmisko mēslošanas līdzekļu izmantošanai, pie tam bioloģisku līdzekļu izmantošana ļauj izvairīties no negatīvās ietekmes uz augsni, ko nereti izraisa ķīmiskie mēslošanas līdzekļi. Probiotisku maisījumu lietošana lauksaimniecībā veicina derīgo mikroorganismu reprodukciju vidē, vienlaicīgi sekmējot ilgtspējīgu lauksaimniecību ar minimālu ietekmi uz vidi.
            Šī pētījuma mērķis bija izvērtēt probiotiskas mikrofloras ietekmi uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) augšanas gaitu un attīstību. Pētījumā tika izmantots komerciāls probiotiku maisījumu saturošs līdzeklis ProbioHumus (SIA Baltic Probiotics, Latvija), kura sastāvā ir: Lactobacillus spp., Bifidobacterium sp., Rhodopseudomonas spp., Bacillus subtilis, Lactococcus lactis. Augu apstrāde ar probiotikām ietvēra sēklu un augsnes apstrādi ar probiotikām izsmidzinot. Augi tika audzēti kontrolētos apstākļos. Augu sakņu funkcionalitāte tika novērtēta morfoloģiski un fizioloģiski. Pētījuma ietvaros tika salīdzināti 16 dienas veci ziemas kviešu stādi, kas apstrādāti ar probiotiku maisījumu, un kas nav apstrādāti (kontrole).
            Pētījuma rezultāti liecina, ka probiotiku maisījuma lietošanai potenciāli ir pozitīva ietekme uz sakņu un dzinumu veidošanos. Stādi, kas tika apsmidzināti ar probiotikām, ir par 12% garāki, bet sēklu apstrādes gadījumā stādi ir par 5% garāki, salīdzinot ar kontroli. Dzinumu svaiga masa ir par 4-5% lielāka, bet sausa masa par 9% lielāka probiotiku lietošanas gadījumā. Tāpat probiotiku lietošanas gadījumā konstatēta lielāka sakņu sistēma – sausa sakņu sistēmas masa ir par 6% lielāka  salīdzinot ar kontroli. Pētījuma ietvaros tika pētīts probiotiku ietekmes uz augiem mehānisms caur sēklām un caur apkārtējo vidi. Pētījums tiks turpināts lauka apstākļos sadarbībā ar lauksaimniecības uzņēmumu.

Mans grozs

Jūsu grozs ir tukšs

Turpināt iepirkties